A Pro-Print Könyvkiadó 1992-ben alakult, Csíkszeredában. A kezdetektől fogva elsődleges célunk, hogy a romániai magyar kisebbséggel kapcsolatos műveket hozzunk napvilágra, és ezáltal betekintést nyújtsunk Erdély különböző régióinak történetébe, hagyományvilágába, kultúrájába. A kiadó „anyanyelve” a magyar, de vannak román, német, angol nyelvű kiadványaink is.

Pro Print konyvkiado könyvkiadó Csíkszereda Miercurea-Ciuc bélyegzők pecsétek könyvkiadás gravírozás nyomtatás digitális nyomtatás színes meghívók névjegykártyák invitatii carti de vizita
Alkalmi beszédek 1.
Szerző:MÁRTON Áron
Kiadás éve:2018
ISBN:978-606-556-096-3
Oldalak száma:216
Kategória:Történelem
Sorozat:Márton Áron hagyatéka
Méret:A5
Ár:
30 RON
HUF
EUR

MÁRTON ÁRON HAGYATÉKA 16.
ÜNNEPI BESZÉDEK I.

Sorozatunk 16. kötete az Alkalmi beszédek címet viseli. Ezúttal is a kéziratos hagyatékra támaszkodtunk, a Már­ton Áron Múzeum és a Batthyaneum dokumentumaiból válogattunk. A beszédek (és néhány levél) témáját illetően gazdagabb a válogatás, a vallási ünnepekhez kapcsolódó szentbeszédek mellett, tanév- és kiállításmegnyitó szónok­latokat, sírbeszédeket, köszöntőket; jubileumi vagy ünnepi felszólalások, zeneesztétikai előadások vázlatait találhat­ják a kötetben. Az időhatárok 1925-től 1973-ig terjednek, a súlypont a harmincas-negyvenes évekre esik.

A kötet anyaga két csoportra osztható. Az első részben a kronológiai szempontot másodlagosnak ítéltük, a (szent) beszédek sorrendje a liturgikus év felosztását követi: Ad­vent első vasárnapjától Krisztus Király ünnepéig. Majd a Halottak napján elmondott egy-egy beszéd után vegyes tartalmú szövegek következnek.

Márton Áron papsága idején (1924–1938) a katolikus egy­ház, akárcsak a többi vallásfelekezet, szabadon szerveződhetett és működhetett, intézményei, hitbuzgalmi egyesü­letei átszőtték a lelkipásztori munkát. Az intézményesült vallási mozgalmak ünnepei kiváló alkalmat jelentettek a fi­atal papnak, hogy ezeken a találkozókon is szívhez és ész­hez szóló beszédeket mondjon.

 


@ 2013 Pro Print
A könyvkiadás támogatói
Webdesign: